logo

_
6. Dienst crisisopvang binnen het OCMW

Voor mensen die dreigen hun woning te verliezen of dakloos te worden is er een aparte dienst, die bereikbaar is tijdens de kantooruren. Is de hulpvraag uitermate dringend, dan wordt er onmiddellijk naar een oplossing gewerkt, met de volledige medewerking van de hulpvrager.

In een eerste verkennend gesprek wordt de hoogdringendheid van de vraag nagegaan. Samen met de hulpvrager wordt nagegaan welke stappen er kunnen gezet worden. Dit varieert van situatie tot situatie. De sociale dienst kan bemiddelen met de huidige of toekomstige eigenaar, actief helpen zoeken naar opvang bij familie of vrienden (als tijdelijke oplossing), bemiddelen bij een opvangcentrum of bij een ontwenningscentrum, voorbereidingen maken voor een zitting bij het vredegerecht, informatie en advies geven, een tijdelijk verblijf in een doorgangswoning voorzien voor gezinnen, indien er geen enkele andere oplossing kan gevonden worden (aantal doorgangswoningen is beperkt),…