logo

_
4. Financiële steun

Een inkomen kan ontoereikend zijn om op een menswaardige manier te leven. Een OCMW kan een éénmalige of maandelijkse steun toekennen. In sommige gevallen wordt de steun uitbetaald en moet ze achteraf aan het OCMW terugbetaald worden.

Het betreft vormen van steunverlening die niet wettelijk afdwingbaar zijn en waarbij iedere aanvraag individueel behandeld wordt.

Volgende vormen van aanvullende financiële stein zijn mogelijk:

 • maandelijkse aanvullende steun
 • tussenkomst in medische kosten
 • tussenkomst onthaaltehuizen
 • voorschotten op uitkeringen en loon
 • tussenkomst in farmaceutische kosten
 • dringende financiële steun
 • verwarmingstoelage
 • stookoliepremie
 • socio-culturele en sportieve toelage
 • minimale levering aardgas
 • tussenkomst in ziekenhuisfacturen
 • tussenkomst in begrafeniskosten
 • tussenkomst in speelpleinwerking en vakantiekampen

Bij iedere vraag om financiële steun doet de maatschappelijk werker een sociaal financieel onderzoek. We doen hiervoor beroep op REMI (Referentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen), een wetenschappelijk instrument ontwikkeld door Cebud.

REMI berekent op maat van iedere cliënt een referentiebudget. Dit budget geeft de hoogte van het inkomen weer dat minimaal noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven. Het referentiebudget wordt vergeleken met het reëel beschikbaar inkomen van de cliënt. Het verschil geeft het inkomen dat de cliënt extra nodig heeft indien:

 • De inkomsten niet kunnen worden verhoogd
 • De vaste uitgaven niet kunnen worden verminderd

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist over het al dan niet toekennen van de gevraagde steun aan de hand van het financieel-sociaal onderzoek.