logo

_
1. Hoe kan onze sociale dienst u helpen?

Als OCMW van Menen hebben wij de opdracht er voor te zorgen dat iedere inwoner van Menen een menswaardig leven kan leiden.

Hebt u financiële problemen? Schulden? Andere hulpvragen waarvoor u niet weet waar terecht?

U kunt bij één van onze intakers terecht die uw vragen/ problemen in kaart brengen en u zo nodig doorverwijzen naar één van onze maatschappelijk werkers voor verdere begeleiding.

Zij kunnen u onder meer helpen bij:

  • aanvraag leefloon;
  • aanvraag voorschotten en financiële steun
  • vragen rond huisvesting
  • schulden
  • ....

Contactgegevens

Onthaal tel: 056/52 71 00

Intakers

Severine Versavel tel: 056/52 71 12
Céline Baida tel: 056/52 71 13
Conny Leaucour tel: 056/52 71 26

U kunt een afspraak maken of langskomen:

  • Ma 9u – 12u
  • Woe 9u – 12u
  • Vrij 9u – 12u

Als u werkt kunt u ook donderdag van 17u tot 18u30 langskomen.