logo

_
5. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling

Veel mensen hebben schulden. Je vriend, je buur, jijzelf, … kunnen schulden hebben. Een vriend leent je € 2 om een drankje te kopen. Je wil een bromfiets kopen maar je hebt te weinig geld om hem te kopen. Je ouders willen een deel van de bromfiets betalen, maar verwachten dat je dit aan hen terugbetaalt. Je gaat een lening aan om een huis te bouwen of te kopen,… In de voorbeelden hierboven zie je dat bijna iedereen met schulden te maken krijgt. Dit betekent niet dat iedereen hierdoor in de problemen komt. Toch zijn er personen waarbij dit wel gebeurt.

Hoe komt dit nu?

  • Verlies van inkomen (loon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, … )
  • Onvoorziene uitgaven ( Ziekenhuisrekeningen, dokters,…)
  • Overkredietering: meer kopen dan je kan betalen. ( Veelal door aanlokkelijke reclames, “0% intrest”, koop nu betaal later, …)
  • Borg staan voor andere(n), en andere(n) betaalt niet …

Veelal gaat het om een combinatie van verschillende factoren waardoor mensen in een negatieve spiraal geraken en zo ook in de problemen komen.

Tips

  • Pas op voor aanlokkelijke voorstellen als 0% intrest, koop nu betaal later,…
  • Teken nooit zonder iets te lezen. Lees altijd de kleine lettertjes en durf vragen te stellen.
  • Informeer u goed (bij personen die goed op de hoogte en betrouwbaar zijn).
  • Een mooie aanbieding geldt meestal niet enkel vandaag (vraag steeds bedenktijd).

Indien je teveel schulden hebt gemaakt kan het OCMW Menen het volgende voor je doen:

A. Bemiddeling met schuldeisers

Het schrijven van brieven of het telefoneren met de schuldeisers om een afbetaalplan of een regeling te bekomen. Dit kan door jezelf of met hulp van een maatschappelijk werk(st)er gebeuren.

B. Budgetbegeleiding

De maatschappelijk werk(st)er kijkt samen met je om voorlopig geen andere schulden te maken. Je behoudt je inkomen of er wordt een nieuwe rekening geopend, waarbij je bijgestaan wordt door de maatschappelijk werk(st)er. Bv. de maatschappelijk werk(st)er kijkt welke schulden best eerst betaald worden, hoeveel er afgekort kan worden, rekening houdende met de andere betalingen, schrijft brieven aan schuldeisers,…

C. Budgetbeheer

Bij budgetbeheer moet je je volledige inkomen storten op een rekening waarop je geen volmacht hebt. De maatschappelijk werk(st)er heeft wel een volmacht en voert de betalingen uit en geeft leefgeld aan jou. Bij het begin van het budgetbeheer wordt eerst een dossier opgemaakt, zodat er een duidelijk overzicht is van de vaste kosten en de schulden en wordt het bedrag van het leefgeld afgesproken. De maatschappelijk werk(st)er schrijft brieven naar de schuldeisers om te onderhandelen en kijkt of alles wettelijk verloopt. Zowel bij de budgetbegeleiding als budgetbeheer gebeurt alles in samenspraak.

D. Collectieve schuldenregeling

Is voor mensen met een overmatige schuldenberg, die niet meer of niet efficiënt kan weggewerkt worden via budgetbegeleiding of –beheer. De schuldbemiddelaar legt bij aanvang van de "collectieve " een dossier aan met vaste kosten en alle schulden. Op basis hiervan maakt de schuldbemiddelaar een verzoekschrift voor de beslagrechter . Indien de beslagrechter goedkeuring geeft, duidt hij iemand aan die als schuldbemiddelaar moet optreden. De schuldbemiddelaar moet dan proberen met alle schuldeisers een akkoord te sluiten. Iedere schuldeiser moet met dit plan akkoord gaan. Lukt dit na verschillende malen niet dan wordt er teruggegaan naar de beslagrechter die voor een gerechtelijk akkoord zorgt. De dienst binnen het OCMW kan kijken voor het verzoekschrift, maar zal nooit de schuldbemiddelaar zijn voor een collectieve schuldbemiddeling, daarvoor wordt beroep gedaan op een advocaat.