logo

_
3. Voorschotten op een sociale uitkering

Indien de betaling van sociale uitkeringen zoals:

  • Werkloosheidsvergoedingen
  • Ziekte-uitkering
  • Invaliditeitsuitkering
  • (weduwe) Pensioen
  • Kinderbijslag

…uitblijft, dan kan het OCMW voorschotten uitbetalen op deze vergoeding. Wanneer uw dossier bij de bevoegde uitbetalingsinstelling nadien in orde komt, zal dit normaal rechtstreeks teruggevorderd worden via een machtiging die u verleende.