logo

_
Sociale Kaart

klik hier

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in de Vlaamse provincies en Brussel

Inleiding: De sociale kaart is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord moet bieden op de hulpvraag van een cliënt. Welke organisaties voldoen aan de hulpvraag? Wat zijn de specificaties van die organisaties? Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats?

Voor de hulpverlener
De sociale kaart is het instrument om gericht te kunnen doorverwijzen.
Voor de cliënt
Deze cliënt kan ook zelf op zoek gaan naar een antwoord op zijn hulpvraag en uitzoeken bij welke organisatie hij/zij terecht kan. Let wel: de sociale kaart op zich kan je probleem niet oplossen, maar wel een toeleidingsweg bieden tot de hulpverlening.
Voor lokale besturen

De sociale kaart geeft een overzicht van de welzijnsactoren die gevestigd zijn of actief zijn in een bepaalde gemeente. De gemeenten kunnen hun eigen website verrijken met gegevens die rechtstreeks uit de interprovinciale sociale kaart gehaald worden.
Toeleidingsweg tot hulpverlening

Gebruikers en professionele hulpverleners dienen steeds met de organisaties en voorzieningen zelf contact op te nemen om een beroep te kunnen doen op hulpverlening. De beheerders van de sociale kaart kunnen geen antwoord bieden op concrete problemen en zorgvragen.